Skip to content

จีนัส (ฟอสอิททิล อะลูมิเนียม)

จีนัส (ฟอสอิททิล อะลูมิเนียม 80% wp)

การออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ดูดซึมกึ่งสัมผัส

อัตราการใช้ 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

แก้ปัญหา

โรครากเน่าโคนเน่า ในทุเรียน

โรคตากบตาเสือ ในเผือก

โรคราแป้ง ในผักใบเถา

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จีนัส (ฟอสอิททิล อะลูมิเนียม)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *