Skip to content

อะบาอาก้า (อะบาเม็กติน 1.8% EC)

สารกลุ่ม อะเวอร์เม็กติน

อัตราการใช้ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ออกฤทธิ์ไอระเหย กินตาย กำจัด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยปุยฝ้าย แมลงหวี่ขาว

เป็นยาเย็น สามารถพ่นในช่วงดอกได้

แก้ปัญหา

อาการหนามจีบในทุเรียนเนื่องจากเพลี้ยไฟ

อาการดอกแห้งในพริกเนื่องจากเพลี้ยไฟ

อาการผิวลายใน มังคุด ส้ม และมะนาว เนื่องจากเพลี้ยไฟ

เพลี้ยปุยฝ้ายท้องกิ่งทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้บนใบอ่อนทุเรียน

แมลงหวี่ขาวที่ปลายยอดพริก

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อะบาอาก้า (อะบาเม็กติน)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *