Skip to content

เทอร่า เป็น สารในกลุ่มฟอสฟอริค แอซิด ส่งผลให้พืชมีภูมิต้านทานต้านการเข้าทำลายของเชื้อรา และช่วยในเรื่องการสะสมอาหารเพื่อสะสมแป้งและน้ำตาลให้กับต้นพืช

กรณี ไม้ผล ใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันเข้าทำลายเชื้อราในกลุ่มไฟท๊อปเทอร่า ใช้ฉีดพ่นในช่วงสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก

กรณี ผักใบ-ผักผล ฉีดพ่นเพื่อให้พืชต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถผสมร่วมกับยากำจัดเชื้อราและยากำจัดแมลงได้ทุกชนิด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เทอร่า”

Your email address will not be published. Required fields are marked *