Skip to content

เมจิกลีฟ 15-5-5

ปุ๋ยเจือจางความเข้มข้นละลายน้ำง่ายสิ่งมีชีวิตสามารถตอบสนองต่ออาหารโดยทางรากและใบ

เมเจอร์ลีฟ 15-5-5   ปุ๋ยเคมีสูตรน้ำ

✅ทบทวนต้นทำใบขยายให้มากขึ้นเรื่อย ๆ อย่าลืมใบสีเขียวเข้มอย่าลืมการแตกตาใบเพิ่มน้ำหนักผักใบ
✅
✅
✅
✅

อัตราการใช้ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร